• Quạt trần 4 cánh Mitsubishi C56-RW4 SF xám nhạt

Quạt trần 4 cánh Mitsubishi C56-RW4 SF xám nhạt

  • Mã sp:
  • Hãng sản xuất: Mitsubishi
Giá: 2,690,000 đ
Giá thị trường: Liên hệ
Số lượng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Chi tiết sản phẩm
<p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật: Quạt trần 4 c&aacute;nh Mitsubishi C56-RW4 SF x&aacute;m nhạt</strong></p> <p>Đường k&iacute;nh c&aacute;nh 140cm, chiều d&agrave;i ti 32cm<br /> C&ocirc;ng suất 64W, lưu lượng gi&oacute; 245m3/min<br /> 5 cấp độ vận h&agrave;nh, Chế độ gi&oacute; tự nhi&ecirc;n, hẹn giờ tắt (1-3-6h)<br /> C&oacute; điều khiển từ xa, đ&egrave;n Led b&aacute;o cấp độ</p> <ul> <li>Bảo h&agrave;nh:&nbsp;12 th&aacute;ng</li> <li>Xuất xứ:&nbsp;Th&aacute;i Lan</li> </ul> <h3>Th&ocirc;ng tin: Quạt trần 4 c&aacute;nh Mitsubishi C56-RW4 SF x&aacute;m nhạt</h3> <div class="pd-news-content"> <h4><strong>Điều khiển từ xa</strong></h4> <p>Quạt trần 4 c&aacute;nh Mitsubishi C56-RW4 SF trang bị điều khiển từ xa. Nhờ đ&oacute; bạn dễ d&agrave;ng điều khiển quạt hơn, bạn kh&ocirc;ng cần phải ra tận hộp số m&agrave; vẫn c&oacute; thể chỉnh quạt theo &yacute; m&igrave;nh.</p> <p><img alt="Quạt trần 4 cánh Mitsubishi C56-RW4 SF xám nhạt" class="aligncenter" src="/uploads/images/product/quat-tran-4-canh-mitsu-c56rw4-sf-xam-nhat-R093KS.png" style="height:387px; width:579px" /><br /> <img class="lazy" data-original="https://cdn.mediamart.vn/Upload/images/%c4%91k.jpg" src="/uploads/images/product/lazy-bg.png" /></p> <h4><strong>Hẹn giờ tiện dụng</strong></h4> <p>Mitsubishi C56-RW4 SF c&oacute; chức năng hẹn giờ 1-3-6 tiếng gi&uacute;p người sử dụng chủ động hơn v&agrave; cũng an to&agrave;n hơn.</p> <p><img class="aligncenter lazy" data-original="/uploads/images/product/quat-h28MkA.jpg" src="/uploads/images/product/quat-h28MkA.jpg" /></p> <h4><strong>5 tốc độ vận h&agrave;nh</strong></h4> <p>Quạt tr&acirc;̀n Mitsubishi C56-RW4 SF c&oacute; 5 cấp độ vận h&agrave;nh, Chế độ gi&oacute; tự nhi&ecirc;n , lưu lượng gi&oacute; 245m3/min, tạo cảm gi&aacute;c dễ chịu cho người sử dụng.<br /> <img class="aligncenter lazy" data-original="/uploads/images/product/302497.png" src="/uploads/images/product/302497.png" /></p> <h4><strong>Vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i</strong></h4> <p>C56-RW4 SF&nbsp;tạo gi&oacute; thoang thoảng khi quạt hoạt động ở vận tốc thấp, v&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ồn khi quạt hoạt động ở vận tốc cao.<br /> <img class="aligncenter lazy" data-original="/uploads/images/product/quat-LjKVBd.jpg" src="/uploads/images/product/quat-LjKVBd.jpg" /></p> </div>

Copyright 2020 by Quang Minh All rights reserved.